1. GDPR

V Troll Nursery chránime vaše súkromie a vždy sa snažíme o vysokú úroveň ochrany údajov. Dodržiavame nariadenie o ochrane údajov (GDPR) a nepoužívame vaše osobné údaje viac, ako je potrebné.

S nami si môžete byť istí, že nikdy nepredávame, nevymieňame ani nezdieľame osobné údaje s inými spoločnosťami, organizáciami alebo jednotlivcami bez vášho súhlasu. Naším jediným cieľom pri zhromažďovaní a ukladaní informácií je poskytnúť vám optimálne služby.

Tieto zásady vysvetľujú, ako používame informácie o vás ako spotrebiteľovi. Popisuje tiež vaše práva a spôsob, akým si ich môžete uplatniť.

  1. AKO ŠKOLKA TROLL SPRACUJE OSOBNÉ ÚDAJE?

Keď u nás nakupujete v Troll Nursery, zadávate osobné údaje, ako je meno, adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo. Tieto údaje potrebujeme, aby sme mohli spracovať vašu objednávku a správne vám ju doručiť. Informácie potrebujeme aj na to, aby sme mohli poskytovať služby prostredníctvom zákazníckeho servisu, napríklad pri vybavovaní reklamácií a záručných záležitostiach.

Niektoré osobné údaje poskytujeme spoločnostiam, s ktorými spolupracujeme, aby sme mohli plniť svoje povinnosti z kúpnej zmluvy, napríklad ohľadom oznamovania balíkov a kontaktov ohľadom doručenia.

Stojí za zmienku, že nikdy nemanipulujeme s číslami sociálneho poistenia, keďže riešenie platieb spočíva na externej strane.

  1. AKO ŠKOLKA TROLL CHRÁNI OSOBNÉ ÚDAJE?

Vždy sa snažíme chrániť vaše osobné údaje tým najlepším spôsobom a v súlade s aktuálnymi pravidlami ochrany údajov. Prístup k vašim osobným údajom majú len tí ľudia, ktorí skutočne potrebujú spracúvať vaše osobné údaje, aby sme mohli plniť naše uvedené účely.

  1. AKÉ PRÁVA MÁM AKO SPOTREBITEĽ?

Máte právo na požiadanie požadovať informácie, ktoré o vás uchovávame. Ak sa ukáže, že informácie sú nesprávne, neúplné alebo inak irelevantné, je našou zodpovednosťou chybu opraviť. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať a požiadať o vymazanie vašich údajov. Vaše osobné údaje môžu byť vymazané, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené.

Majte na pamäti, že ak dostaneme žiadosť o výpis z registra, môžeme požiadať o dodatočné informácie, aby sme zabezpečili, že informácie budú poskytnuté správnej osobe.

Všetka komunikácia a všetky opatrenia, ktoré v Troll Nursery prijímame na vlastnú päsť kvôli vašim právam, sú poskytované bezplatne.

Vyhradzujeme si však právo účtovať poplatok, ktorý pokrýva administratívne náklady, ktoré nám môžu byť účtované z dôvodu potreby zapojenia našich partnerov.

5.MOŽNÉ REKLAMÁCIE

Ak máte sťažnosť týkajúcu sa nášho spracovania vašich osobných údajov, obráťte sa na Inšpektorát údajov, ktorý je zodpovedným dozorným orgánom.

6.COOKIES

Súbor cookie je malý textový súbor (zvyčajne menší ako 1 KB), ktorý je uložený vo vašom počítači a ukladá informácie. Súbory cookie sa okrem iného používajú na zlepšenie webovej stránky pre používateľa.

Naša webová stránka používa priateľský variant súborov cookie, takzvané súbory cookie relácie. Keď si prehliadate webovú stránku, medzi vaším počítačom a naším serverom sa odosielajú súbory cookie relácie za účelom výmeny informácií. To sa môže týkať napríklad toho, čo ste si vložili do nákupného košíka, alebo ak ste prihlásení na Moje stránky.

Súbory cookie relácie nie sú uložené natrvalo vo vašom počítači, ale zmiznú, keď zatvoríte prehliadač.

Vo väčšine prehliadačov existujú bezpečnostné nastavenia, ktoré môžu zakázať súbory cookie relácie. Vo väčšine prípadov je tiež možné vymazať všetky súbory cookie relácie, ktoré už boli uložené.

Ak sa rozhodnete neakceptovať súbory cookie relácie na našej webovej lokalite, webová lokalita nebude fungovať uspokojivo.

Pri návšteve tejto webovej stránky sa automaticky zaregistruje anonymizovaná IP adresa. Robíme to preto, aby sme merali frekvenciu návštev a mohli analyzovať, ako najlepšie rozvíjame našu webovú stránku.

Podľa zákona o elektronických komunikáciách, ktorý nadobudol účinnosť 25. júla 2003, musia byť návštevníci webovej stránky informovaní o používaní takzvaných cookies a musia mať možnosť zabrániť ich používaniu.

7. ZMENY POLITÍK

Upozorňujeme, že tieto zásady je možné upraviť, preto by ste ich mali často kontrolovať. O akýchkoľvek zmenách pravidiel vás budeme informovať uverejnením nových pravidiel a aktualizáciou dátumu „poslednej úpravy“ v hornej časti tejto stránky. Ak o vás získame akékoľvek nové osobné údaje alebo použijeme vaše údaje novým spôsobom, požiadame vás, aby ste s tým vopred vyjadrili súhlas